Col·labora amb nosaltres

Els qui us animeu a col·laborar amb el blog podeu enviar-nos investigacions, recursos, articles de revisió i/o anàlisi teòrica, experiències de docència, recensions bibliogràfiques i textos similars pertanyents al camp de la psicopedagogia, la psicologia, la logopèdia, la teràpia i l’educació en general.

La proposta no ha d’haver estat publicada en cap altre mitjà (imprès o virtual) i s’haurà de presentar en un fitxer adjunt processable per Microsoft Word per a Windows. En la primera pàgina hi haurà de constar el títol de l’article, el nom i cognoms complets de l’autor, el centre on treballa, i una adreça electrònica i número telefònic de contacte. La resta de les pàgines correspondran al treball original (amb els seus apartats i subapartats) amb l’extensió requerida segons la secció escollida en què es vulgui encabir:
 • Psicologia: 10.000 caràcters com a màxim.
 • Psicopedagogia: 10.000 caràcters com a màxim.
 • Logopèdia: 10.000 caràcters com a màxim.
 • Educació: 10.000 caràcters com a màxim.
 • Laboratori: 12.000 caràcters com a màxim.
 • Fòrum: 10.000 caràcters com a màxim.
 • La finestra: 18.000 caràcters com a màxim.
 • Fent història: 4.000 caràcters com a màxim.
 • Entrevista: 12.000 caràcters com a màxim.
 • Escola: 10.000 caràcters com a màxim.
 • Aula: 10.000 caràcters com a màxim.
 • Et recomanem: llibre: 1.500 caràcters com a màxim.
 • Et recomanem: pel·lícula: 1.500 caràcters com a màxim.

Els articles podran acompanyar-se d’una o dues imatges, les quals:

 • Hauran d’anar ja inserides en el text, on l’autor ho consideri adient (i amb el peu d’imatge pertinent, en cas que n’hi vulgui posar).
 • S’hauran d’enviar també a part del text en un format editable, com ara JPG o TIFF.

(L’equip de redacció de PrisMa es reserva el dret de decidir si utilitzarà les imatges que els col·laboradors els facilitin o bé altres que formin part del seu arxiu d’imatges.)

Els articles s’hauran d’enviar a educat@prisma.cat. Fet això, l’equip de redacció s’encarregarà d’avaluar la seva eventual publicació, procés que donarà com a resultat un dels tres supòsits següents:

 1. Acceptació de l’article per a la seva publicació.
 2. Acceptació de l’article, però condicionada a les esmenes de l’equip de redacció.
 3. No acceptació del treball.

En qualsevol dels casos, els autors tindran constància de la decisió presa en el termini màxim de 90 dies a partir d’haver rebut la confirmació de recepció dels articles.