El consell d’escola

Equip de mestres de l’escola Barrufet, curs 2011-2012

L’escola Barrufet és una escola pública situada al barri de Sants de Barcelona. Des de l’any 2000 està ubicada en una antiga fàbrica tèxtil, El Vapor Vell, i a partir de llavors es va començar a ampliar de manera progressiva fins a acabar convertint-se en un centre de dues línies; això significa que … continuar llegint →

Afrontament de conductes disruptives en l’àmbit escolar

Noèlia Bueno Camós

Les conductes disruptives són aquelles conductes moralment inadmissibles i inadequades. Són actituds conflictives i d’agressivitat tant verbal com física. Les causes d’aquestes conductes poden ser heterogènies i de diferent importància, però totes es donen com a conseqüència d’una insuficiència d’estratègies … continuar llegint →

La mediació en un centre educatiu

Elsa Anton Virgili

Tots sabem que, actualment, la feina de docent no és senzilla. Un bon professional de l’educació ha de ser competent en múltiples camps; per exemple, ha d’estar al corrent dels canvis en les orientacions educatives, ha de dominar el currículum escolar, ha de conèixer i aplicar diverses metodologies didàctiques … continuar llegint →