Què poden fer els docents amb els alumnes amb dificultats d’aprenentatge en la comprensió

Emilio Sánchez Miguel i Héctor García Rodicio

Quan diem que un alumne té dificultats específiques en l’aprenentatge de la lectura (o dislèxia) ens referim al fet que mostra problemes importants a l’hora d’identificar o reconèixer les paraules escrites que van sorgint … continuar llegint →

Perfil neuropsicològic de la dislèxia. Un estudi a través de 50 casos

Helena Alvarado Alonso

Aquesta investigació, que s’ha realitzat a través d’una mostra de 50 casos avaluats durant el període comprès entre gener de 2008 i gener de 2010 a la nostra comunitat (Illes Balears), sorgeix de la necessitat d’establir un patró de característiques comunes en els nens amb dislèxia. … continuar llegint →