Les dificultats de la lectura i escriptura i les emocions

Dra. Carme Timoneda Gallart

Intervenir eficaçment en les dificultats d’aprenentatge que presenten els nostres alumnes es converteix sovint en un repte per als educadors. En el decurs del segle passat hi havia un predomini clar de l’estudi de les dificultats de la lectoescriptura basat en el “resultat o producte escrit” … continuar llegint →